لایسنس های نرم افزاری

لایسنس سی پنل سرور مجازی

Smiley face

 • تحویل آنی و خودکار

 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی

 • بدون هیچگونه قطعی یا تداخل

 • پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس

 • قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 3 بار

 • بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی

 • نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده

  لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

  Smiley face

 • تحویل آنی و خودکار

 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی

 • بدون هیچگونه قطعی یا تداخل

 • پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس

 • قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 3 بار

 • بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی

 • نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده

  لایسنس لایت اسپید

  Smiley face

 • تحویل آنی و خودکار

 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی

 • بدون هیچگونه قطعی یا تداخل

 • پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس

 • قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 3 بار

 • بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی

 • نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده

  لایسنس کلود لینوکس

  Smiley face

 • تحویل آنی و خودکار

 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی

 • بدون هیچگونه قطعی یا تداخل

 • پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس

 • قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 3 بار

 • بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی

 • نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده