هاست اختصاصی

بسته یک

 • NVME پانصدو دوازده مگابایت هارد

 • دو گیگابایت رم

 • یک هسته سی پی یو

 • پورت اتصال 1 گیگابیت

 • پهنای باند نامحدود

 • رایگان SSL گواهینامه

 • بکاپ گیری روزانه

 • منابع کاملا اختصاصی

 • موقیت سرور هلند

  بسته دو

 • NVME یک گیگابایت هارد /li>
 • دو گیگابایت رم

 • دو هسته سی پی یو

 • پورت اتصال 1 گیگابیت

 • پهنای باند نامحدود

 • رایگان SSL گواهینامه

 • بکاپ گیری روزانه

 • منابع کاملا اختصاصی

 • موقیت سرور هلند

  بسته سه

 • NVME پنج گیگابایت هارد

 • دو گیگابایت رم

 • دو هسته سی پی یو

 • پورت اتصال 1 گیگابیت

 • پهنای باند نامحدود

 • رایگان SSL گواهینامه

 • بکاپ گیری روزانه

 • منابع کاملا اختصاصی

 • موقیت سرور هلند

  بسته چهار

 • NVME ده گیگابایت هارد

 • چهار گیگابایت رم

 • چهار هسته سی پی یو

 • پورت اتصال 1 گیگابیت

 • پهنای باند نامحدود

 • رایگان SSL گواهینامه

 • بکاپ گیری روزانه

 • منابع کاملا اختصاصی

 • موقیت سرور هلند

  بسته پنج

 • NVME بیست گیگابایت هارد

 • هشت گیگابایت رم

 • چهار هسته سی پی یو

 • پورت اتصال 1 گیگابیت

 • پهنای باند نامحدود

 • رایگان SSL گواهینامه

 • بکاپ گیری روزانه

 • منابع کاملا اختصاصی

 • موقیت سرور هلند

  بسته شیش

 • NVME نامحدود هارد

 • هشت گیگابایت رم

 • هشت هسته سی پی یو

 • پورت اتصال 1 گیگابیت

 • پهنای باند نامحدود

 • رایگان SSL گواهینامه

 • بکاپ گیری روزانه

 • منابع کاملا اختصاصی

 • موقیت سرور هلند