هاست وب

بسته یک

 • SSD پانصدو دوازده مگابایت هارد

 • دو گیگابایت رم

 • یک هسته سی پی یو

 • پورت اتصال 1 گیگابیت

 • دو گیگبایت پهنای باند

 • رایگان SSL گواهینامه

 • بکاپ گیری روزانه

 • موقیت سرور هلند

  بسته دو

 • SSD یک گیگابایت هارد

 • دو گیگابایت رم

 • یک هسته سی پی یو

 • پورت اتصال 1 گیگابیت

 • چهار گیگبایت پهنای باند

 • رایگان SSL گواهینامه

 • بکاپ گیری روزانه

 • موقیت سرور هلند

  بسته سه

 • SSD پنج گیگابایت هارد

 • دو گیگابایت رم

 • دو هسته سی پی یو

 • پورت اتصال 1 گیگابیت

 • ده گیگبایت پهنای باند

 • رایگان SSL گواهینامه

 • بکاپ گیری روزانه

 • موقیت سرور هلند

  بسته چهار

 • SSD ده گیگابایت هارد

 • چهار گیگابایت رم

 • دو هسته سی پی یو

 • پورت اتصال 1 گیگابیت

 • بیست گیگبایت پهنای باند

 • رایگان SSL گواهینامه

 • بکاپ گیری روزانه

 • موقیت سرور هلند

  بسته پنج

 • SSD بیست گیگابایت هارد

 • چهار گیگابایت رم

 • چهار هسته سی پی یو

 • پورت اتصال 1 گیگابیت

 • چهل گیگبایت پهنای باند

 • رایگان SSL گواهینامه

 • بکاپ گیری روزانه

 • موقیت سرور هلند

  بسته شیش

 • SSD نامحدود هارد

 • هشت گیگابایت رم

 • چهار هسته سی پی یو

 • پورت اتصال 1 گیگابیت

 • پهنای باند نامحدود

 • رایگان SSL گواهینامه

 • بکاپ گیری روزانه

 • موقیت سرور هلند